Så fungerar det

Zolpidem är den aktiva substansen i en rad olika sömnmedel som används vid svåra sömnbesvär, som allvarligt påverkar patientens vardag. Läkemedlet hör till gruppen bensodiazepinliknande läkemedel, och är inte fullt så vanebildande som bensodiazepin, vilket gör att de föredras framför bensodiazepinerna när det skrivs ut sömnmedel. Zolpidem har ingen bevisad muskelavslappnande eller ångestdämpande effekt. Du får medicinen för att du lättare ska somna, och för att förlänga den tid du sover. Man upplever också att man fått en bättre sömnkvalitet, man har sovit bättre helt enkelt.

Risk för beroende

Som de flesta sömnmedel medför också zolpidem-preparat en risk för beroende. Personer med tidigare drogproblem löper större risk att drabbas av detta. Beroendet kan vara fysiskt eller psykiskt. Vid fysiskt beroende är det kroppen och hjärnan som påverkas, och då är risken stor för utsättningssymptom när du avslutar medicineringen. Det psykiska beroendet ligger mer i tryggheten med att veta att du har dina tabletter, och därför får du i sådana fall problem när du inte längre har dem.

Eftersom medlet är avsett för korttidsbehandling är det viktigt att följa läkarens ordination, och inte öka dosen på egen hand, eller ta tabletterna under längre tid än den du ordineras av läkare. Risken att bli beroende kan ställas i relation till dos och behandlingstid, ju större dos och ju längre behandlingstid, desto större risk löper du att drabbas. Med tanke på detta bör du alltid följa det som står på din medicin och det som läkaren sagt till dig.

Vanliga biverkningar

Några av de vanligare biverkningarna när du tar medel med Zolpidem är att du kan bli trött i allmänhet, du kanske känner dig sömnig dagen efter att du tagit medicinen. Att du blir lite avtrubbad känslomässigt och känner att din reaktionsförmåga försämras är också ganska vanligt. Med tröttheten följer också huvudvärk. Yrsel och dubbelseende är också tämligen vanligt, precis som muskelsvaghet. Att dessa biverkningar anses som vanliga innebär att de drabbar fler än en av hundra patienter, men färre än en av tio. Många av dessa biverkningar är kanske sådana symptom som du redan känt, på grund av din sömnlöshet, men under behandlingen kan de alltså bero på Zolpidem.

Det finns också en rad mindre vanliga biverkningar, i första hand psykiska störningar, såsom rastlöshet, aggresivitet, hallucinationer, mardrömmar och vanföreställningar. Sömngång är också ett problem som kan dyka upp, vilket ju kan leda till problematiska situationer. Minnesförlust har också visat sig i en del fall.

Besvär när man avslutar behandlingen

Medlet ska användas vid korttidsbehandling, och ska sedan trappas ned mot behandlingens slut. Behandlande läkare brukar upprätta ett nedtrappningsschema, och det är viktigt att följa detta, eftersom ett tvärt slut av medicineringen kan medföra större risk för det som på läkarspråk kallas utsättningssymptom. Utsättningssymptom handlar här om att när man slutar med medicinen, kan sömnproblemen komma tillbaka, starkare än de var innan. Du kan också drabbas av huvudvärk, muskelsmärtor, oro och rastlöshet, förvirring och du kan bli lättirriterad och retlig. I en del fall kan också värre symptom uppträda, men dessa brukar försvinna efter några veckor. Det är dock ändå viktigt att känna till dem, så att du slipper bli allt för rädd, om du skulle vara en av de patienter som drabbas. Hallucinationer, epileptiska anfall, ljudkänslighet, ljuskänslighet, överkänslighet mot fysisk kontakt, overklighetskänslor och känslobortfall är några av de värre, men mer sällsynta fenomen du kan råka ut för. Samtliga av dessa biverkningar är givetvis mycket obehagliga, men inte farliga, vilket kan vara en lättnad att känna till.