Zolpidem biverkningar

Mer om de zolpidem biverkningar som kan drabba dig när du tar dessa tabletter.

Som alla andra preparat av den här typen kan också zolpidem visa upp en rad biverkningar. Att de är många, och ofta också kan uppfattas som obehagliga betyder inte att du per automatik måste råka ut för dem om du använder sömntabletter med zolpidem. Vissa av biverkningarna är vanligare, medan andra är ganska sällsynta men ändå bör beskrivas, inte minst för att du som användare ska veta att det kan bero på dina tabletter om du får symptom du inte känner igen. Många blir väldigt skrämda av att läsa bipacksedeln med alla biverkningar, men de är ju egentligen till för att minska oron om du blir drabbad. Det är ju mycket värre att uppleva obehagliga symptom, och kanske tro att du blivit allvarligt sjuk, än om du när du känner av dem vet att de har med din medicin att göra. Då kan du ju bli av med dem genom att sluta ta tabletterna och tala med din läkare.

Se upp vid dessa biverkningar

Det finns några biverkningar som du ska se upp med, och om du känner av något av följande ska du omedelbart sluta ta medlet och kontakta din läkare eller sjukhuset med en gång, utan fördröjning!

Det handlar om allergiska reaktioner såsom:

  • klåda
  • hudutslag
  • ansiktssvullnad
  • svullnad av tunga, läppar eller hals
  • om du får svårt att svälja
  • andningssvårigheter

Dessa biverkningar är sällsynta, men kan vara mycket allvarliga, så om du drabbas måste du alltså omedelbart kontakta sjukvården och tala om dina besvär och vilket preparat du använder.

Vanliga zolpidem biverkningar

Nu är ju inte zolpidem i sig det läkemedel du får, utan du får en sömntablett som innehåller det aktiva ämnet zolpidem. Biverkningarna kan skilja sig något från preparat till preparat, men det är ändå i stort sett de samma biverkningarna som dyker upp oavsett vilket av preparaten du använder.

Med vanliga biverkningar menas sådana som drabbar färre än en av tio användare.

Mardrömmar, rastlöshet och hallucinationer kan förekomma. Du kan också uppleva dåsighet, yrsel, huvudvärk, minnesförlust och faktiskt också förvärrade svårigheter att sova. Dubbelseende, förvirring, dåsighet dagen efter intag av preparatet, känsla av svindel, känslomässig avtrubbning, sänkt reaktionsförmåga är också biverkningar som är ganska vanliga. Minnesförlust eller minnesstörningar, och risken för sådana ökar mer ju större din dos är, därför gäller alltid att strikt följa den dosering som läkaren föreskrivit.

Du kan också få problem med magen, som magont, illamående, kräkningar eller diarré. Allmän trötthet och hudreaktioner kan också förekomma.

Mindre frekventa biverkningar

Mindre vanliga biverkningar är sådana som drabbar mindre än en procent av de som använder preparatet. Sådana kan till exempel vara muskelsvaghet och en sämre förmåga att samordna dina rörelser. Du kan också bli irriterad och retlig.

Att du kan bli irriterad kan vara bra att veta om, då du antagligen kanske inte märker detta själv i första hand. Vet du däremot om att det kan bli en följd av ditt användande av zolpidempreparat, kanske du lättare märker när du börjar reta dig på din omgivning, och då förklara detta för dina nära, så att de vet varför du reagerar som du gör.

I mer sällsynta fall (mindre än ett av tusen fall) kan du få minskad sexualdrift, eller något som i den medicinska världen kallas paradoxala reaktioner. Dessa drabbar ofta äldre personer som tar zolpidem, och kan yttra sig som irritation, aggressivitet, rastlöshet, vanföreställningar, mardrömmar, ilska, hallucinationer och till och med psykoser.

Ofta ges en mindre dos när det gäller behandling av äldre personer, och på grund av dessa biverkningar bör de också följas upp ordentligt.

Det finns också en rad biverkningar som förekommer så sällan att det inte går att sätta någon statistisk siffra på dem, man kan skulle kanske kunna säga att de dyker upp någon gång då och då, men absolut inte med någon regelbundenhet. Däribland finns de ovan beskrivna allergiska reaktionerna som kräver omedelbar sjukvårdskontakt, men också en del av de psykiska effekter som ovan beskrivits för huvudsakligen äldre personer. Dessa kan också drabba dig om du är yngre, men risken är mycket mindre.

Depression är också en biverkning som är sällsynt förekommande, men som ändock förekommer.

Nässelutslag, andra hudutslag och klåda, stark svettning, sömngång, ja, det finns en rad olika tillstånd som kan sättas i samband med användning av zolpidempreparat. Du kan till och med få en förändring i ditt sätt att gå, alltså i ditt rörelsemönster. Detta är dock som sagt mycket ovanliga biverkningar som drabbar mycket få människor, så du bör inte låta dessa skrämma dig till att inte använda de tabletter du fått utskrivna. De är till för att hjälpa dig med dina sömnbesvär, och skulle du känna av någon av de zolpidem biverkningar som kan uppträda, är det bara att kontakta din läkare och kanske sluta med medicinen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *