Användning

Har du fått sömnmedel med Zolpidem – så använder du detta läkemedel

Zolpidem är det aktiva ämnet i flera olika sömnmedel. Dessa sömnmedel brukar skrivas ut mot svåra sömnproblem som påverkar vardagen kraftigt, eller ställer till andra svåra problem för patienten. Om du har fått ett sömnmedel med Zolpidem så är det menat som en korttidsbehandling mot dina svåra sömnproblem.

Den vanliga doseringen för vuxna är 10 mg dagligen, det vill säga 1 tablett om du fått 10 mg utskrivet, eller 2 tabletter om det står 5 mg på receptet, och de ska tas tillsammans med vatten, precis innan du går och lägger dig på kvällen. För äldre personer och personer med nedsatt allmäntillstånd brukar halva dosen rekommenderas. Detta behöver du dock inte fundera på själv eftersom läkaren alltid skriver hur stor dos du ska ta, och det är viktigt att alltid följa läkarens dosering när det gäller dessa läkemedel.

Följ alltid läkarens rekommendationer

Eftersom sömnmedel med Zolpidem är vanebildande är det viktigt att du följer läkarens föreskrifter och inte ökar dosen på egen hand. Tabletterna brukar ges som korttidsbehandling och ska trappas ned innan du slutar, och läkaren skriver då ut ett nedtrappningsschema som du bör följa. En nedtrappning är nödvändig eftersom dina sömnbesvär, just de du äter tabletterna för, kommer tillbaka starkare än tidigare då du slutar med medicinerna. Dessa besvär avtar efter en tid, men blir mer besvärliga om du slutar tvärt med medicineringen.

I de vanliga rekommendationerna sägs att behandlingstiden inte bör överstiga fyra veckor. Det finns naturligtvis situationer då det inte räcker med några dagars eller veckors behandling, och då avgör läkaren efter att ha bedömt din situation, hur länge behandlingen behöver pågå för att få den effekt både du och läkaren önskar.

Det är viktigt att du kan få 7 – 8 timmars sömn efter att du tagit din dos av Zolpidem, så om du kommer på under natten att du glömde dina tabletter på kvällen, måste du tänka på hur länge till du kan få sova. Återstår det mindre än sju timmar av natten är det bättre att avstå tabletterna den natten, än att äta dem och tvingas vakna innan du fått den nödvändiga sömnen.

Det kan vara bra att tänka på att din reaktionsförmåga kan försämras av sömntabletterna, och att det i så fall inte är lämpligt att köra bil. Har du fortsatta sömnproblem gör de också reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan sämre, så du får känna efter lite extra innan du sätter dig bakom ratten.

Viktigt att tänka på innan du tar Zolpidem

Sömnmedel med Zolpidem är endast avsedda för vuxna, så om du är under 18 år bör du absolut inte ta sådana medel. Om du vet med dig att du är allergisk mot Zolpidem eller några andra av de ämnen som ingår i de tabletter du fått, måste du också prata med din läkare innan du tar dem.

Lider du av sömnapné, det vill säga om du snarkar så mycket att du har små, korta andningsuppehåll i sömnen, bör du inte äta zolpidemläkemedel. Om du har allvarliga andningsbesvär, antingen akuta eller kroniska, eller lider av nedsatt leverfunktion så är heller inte dessa läkemedel lämpliga. En annan sjukdom som gör att du inte bör ta detta läkemedel är myastenia gravis, en muskelsjukdom som kännetecknas av svaghet i skelettmuskulaturen. I samtliga ovanstående fall bör du tala med din läkare, så att han eller hon kan skriva ut en annan medicin till dig. Tänk på att det är viktigt att tala om för läkaren vilka sjukdomar eller besvär du har, innan han skriver ut en medicin.

Klicka här för mer information om vad du bör veta innan du tar dina tabletter med zolpidem.

Zolpidem passar inte tillsammans med alla läkemedel

Det finns alltid läkemedel som ”krockar”, tar ut varandra eller förstärker varandra. Därför är det viktigt att berätta för läkaren vilka mediciner du äter, när nya mediciner ska skrivas ut. Om du till exempel äter antidepressiva eller lugnande medel kan den lugnande effekten av zolpidem förstärkas. En liknande effekt kan även läkemedel mot epilepsi ha.

Även narkosmedel vid operation förstärker läkemedlets effekt, och därför är det också viktigt att du, om du ska genomgå en operation, berättar för narkosläkaren att du äter zolpidem-preparat.

Om du tar muskelavslappnande medel kan effekten av dessa förstärkas av zolpidem, och du bör då vara försiktig och prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar tabletterna. Om du tar något annat läkemedel som du tror kan påverka effekten av dina sömntabletter, bör du prata med läkare eller apotekspersonal som kan reda ut begreppen åt dig. Tänk också på att inte använda alkohol under den tid du behandlas med zolpidem.