Innan du tar Zolpidem

Innan du tar din första Zolpidem och vad du särskilt måste tänka på.

Har du fått tabletter med Zolpidem som den aktiva substansen finns det en del saker du bör tänka på innan du börjar behandligen. Om du exempelvis vet att du är överkänslig mot något läkemedel bör du titta på förpackningen för att kontrollera att detta ämne inte ingår i just de tabletter du fått. Det finns dessutom tillfällen då du ska vara försiktig med att ta detta medel, du behöver kanske inte avstå, men det kan vara klokt att rådgöra med läkaren innan, om du inte redan vid läkarbesöket tagit upp detta.

Om du haft en depression, ångest eller andra psykiska besvär kan läkemedel innehållande Zolpidem förvärra sådana symptom, eller till och utlösa dem igen om de försvunnit. Har du njurbesvär, eller problem med levern bör du också vara försiktig. Det är också viktigt att känna till att medlet är muskelavslappnande, vilket gör att det kan innebära en risk för olyckor. Om du är äldre, eller av någon anledning har ett försämrat allmäntillstånd bör du vara försiktig med att stiga upp om du vaknar på natten. Just den muskelavslappnande effekten kombinerat med viss svaghet kan öka risken för fall eller andra olyckor.

I dessa fall ska du inte ta Zolpidem alls

Det finns fall där det absolut inte är lämpligt att ta sömnmedel som innehåller Zolpidem, bland annat om du lider av:

  • andningssvårigheter
  • nedsatt leverfunktion
  • muskelsjukdomen myastenia gravis
  • sömnapné

Lider du av något av ovanstående besvär bör du omedelbart kontakta din läkare, så att han får skriva ut en annan, lämpligare medicin.

Om du är gravid bör du heller inte ta sömnmedel med Zolpidem. Det är särskilt viktigt under graviditetens tre första månader, men bör heller inte användas senare om det inte är absolut nödvändigt av medicinska skäl. Det finns inga påvisade missbildningar eller liknande hos djur, men det har inte gjorts tillräckligt med undersökningar för att man ska kunna vara säker på att medlet inte påverkar graviditeten hos människor. Om du blir gravid under en behandling ska du sluta ta dina tabletter och kontakta din läkare så fort som möjligt, för att få råd om hur ni ska gå vidare med behandlingen. Eftersom Zolpidem, i små mängder utsöndras i modermjölken, bör du heller inte ta dessa tabletter om du ammar.

Tar du andra läkemedel?

Om du tar andra läkemedel samtidigt som du behandlas med zolpidem-preparat bör du tala om det för läkaren, eller personalen på apoteket när du hämtar ut dina tabletter. Det gäller alla läkemedel du tar, även de som är receptfria. Olika läkemedel kan påverka varandra, och därför är det bra om någon kunnig person får gå igenom de läkemedel du tar, för att kontrollera att de inte påverkar varandra på ett negativt sätt. Som exempel kan nämnas lugnande och antidepressiva medel som kan förstärka den lugnande effekten av Zolpidem, och leda till att du blir mer sömnig. Detsamma gäller mediciner mot epilepsi, samt muskelavslappnande medel.

Vissa mediciner mot allergi innehåller också lugnande medel, lugnande antihistaminer, och dessa förstärker också den lugnande effekten av sömnmedel med Zolpidem. Det finns också läkemedel som kan minska effekten av Zolpidem, dit hör bland annat mediciner mot tuberkulos.

Tar du läkemedel som du vet, eller misstänker kan påverka eller påverkas av zolpidembehandlingen är det alltså klokt att tala med en kunnig specialist, det vill säga din läkare eller farmaceuten på apoteket.