Stilnoct alkohol

Stilnoct alkohol är oftast en dålig kombination.

Stilnoct och alkohol

Sömnmedelet Stilnoct och alkohol går absolut inte ihop. Använder du Stilnoct bör du avstå från alkohol under behandlingstiden. Detta gäller för övrigt även de andra sömnmedel som bygger på den aktiva substansen zolpidem. Alkohol kan förstärka den lugnande effekten av läkemedlet och det är inte önskvärt. När läkaren skriver ut din dosering, vill han naturligtvis vara säker på den effekt du får av medicinen.

Att det förstärker den lugnande effekten är inte så positivt som det kan låta. Kanske tänker du att det kan vara skönt att få slappna av lite extra, och att det bör vara ännu lättare att sova bra då. Men, det påverkar naturligtvis också på andra sätt som kan vara svårt att förutsäga. Du kan tappa kontrollen fullständigt över både fysiska och psykiska funktioner. Kanske kan det jämställas med ett alltför högt alkoholintag utan sömnmedel. Det är svårt att veta var gränsen går, och vad kropp och själ klarar av. Du kan drabbas av minnesförlust eller förvirring till exempel, något som är ganska vanligt om sömnmedel och alkohol tas samtidigt. Det är också så att en del av de biverkningar som kan följa av användandet av Stilnoct riskerar att öka om du använder alkohol samtidigt som du behandlas med Stilnoct. Sådana konstigheter som att köra bil eller utföra andra sysslor, på ett till synes helt normalt sätt, men som du sen inte har en aning om att du har gjort, tycks vara vanligare om du tar alkohol under den tid du behandlas med Stilnoct. Det är säkert ganska obehagligt att upptäcka att du gjort en massa saker som du inte har en aning om, och om det dessutom handlar om bilkörning eller andra saker som kräver stor uppmärksamhet vill man inte ens tänka på vad som kunnat hända. Då är det bara att tacka sin lyckliga stjärna om inget allvarligt inträffat.

Dessa biverkningar kan faktiskt inträffa även utan alkoholintag, men risken är mycket mindre, och i de fall de inträffar utan påverkan av alkohol, är det nästan alltid i samband med att patienten samtidigt tagit andra läkemedel som interagerar med zolpidem, eller att en alltför hög dos av zolpidempreparat använts. Alltså är det inte bara viktigt att undvika alkohol under behandlingsperioden, utan också att noga följa läkarens föreskrifter och inte öka doseringen på egen hand.

Stor risk för beroende om du brukar alkohol

Risken för beroende , både psykiskt beroende och fysiskt, finns alltid vid användande av Stilnoct, liksom de andra sömnmedlen i gruppen som innehåller zolpidem. Den är dock inte lika stor som om du använder rena bensodiazepinpreparat, och det är också därför som läkarna oftast väljer dessa bensodiazepinliknande medel istället. Om du däremot har eller har haft problem med missbruk av alkohol eller andra droger, är din risk betydligt högre än för andra att utveckla ett beroende av dessa sömnmedel. Eftersom risken ökar i takt med att dosen eller behandlingstiden ökar, är det extra viktigt att du, om du har alkoholrelaterade missbruksbesvär, inte utökar varken dosering eller behandlingstid på egen hand, utan fullständigt följer det läkaren beslutar.

Det finns många otäcka berättelser om vad som kan hända om du använder alkohol samtidigt som du behandlas med Stilnoct, och det är nog inget du vill råka ut för. Därför finns bara ett råd. Undvik alkohol i samband med din medicinering!