Zolpidem Sandoz

Om du har svåra sömnsvårigheter, som allvarligt påverkar din vardag och gör att du har svårt att fungera i jobbet eller i det vardagliga livet, har kanske din läkare skrivit ut Zolpidem Sandoz. Detta är ett av de sömnmedel som innehåller den aktiva substansen zolpidem, och som läkarna hellre vill skriva ut än de bensodiazepinpreparat som också används vid svåra sömnstörningar, men som medför en större risk för tillvänjning än preparat med zolpidem. Det är dock viktigt att veta att även preparat innehållande zolpidem, som till exempel Zolpidem Sandoz kan vara beroendeframkallande, så därför är det viktigt att du noggrant följer läkarens anvisningar. Det är också viktigt att komma ihåg att högre dos och längre behandlingstid ökar risken för beroende. Läkaren har all kunskap om detta, så du får absolut inte öka dosen på egen hand eller förlänga behandlingsperioden. Dessutom ska medlet trappas ned successivt, och det är ytterligare en anledning att följa instruktionerna som står på förpackningen. Om du använder dem längre och sedan kanske får slut på tabletterna, och av den anledningen måste sluta tvärt är det stor risk för att du drabbas av abstinensbesvär, eller så kallade utsättningssymptom.

Följ läkarens råd och ändra ingenting

Om du är frisk för övrigt har du antagligen fått den rekommenderade dosen 10 mg dagligen, vilket innebär att du ska ta en tablett om du fått Zolpidem Sandoz 10 mg, eller två tabletter om du fått den svagare 5 mg tabletten. Tabletterna ska du ta med någon vätska innan du går och lägger dig. Om du av någon anledning skulle glömma att ta din medicin innan du går till sängs, och sedan vaknar och kommer ihåg det under natten, måste du titta på klockan och avgöra om du kan få ytterligare 7-8 timmars sömn. Är det så sent att du inte hinner sova så länge ska du strunta i att ta medlet och istället vänta till nästa kväll. Det allra viktigaste att komma ihåg är att du inte får ta dubbel dos för att kompensera bortfallet! Ta bara den dos du fått ordinerat. Om du istället kommer på tidigt på natten att du glömt, kan du ta den vanliga dosen. Viktigt är dock att du får sova de angivna timmarna efter att du tagit din tablett, annars finns risk för bland annat minnesförlust.

Ta inte Zolpidem Sandoz om du är gravid

Om du är gravid eller planerar att bli det, ska du prata med din läkare. Det är inte rekommenderat att ta detta sömnmedel vid graviditet, i synnerhet inte under de tre första känsliga månaderna.

Visserligen har det inte påvisats några förändringar på foster i djurlivet vid användning av Zolpidem Sandoz, men det finns inte tillräckligt med studier, för att säkert kunna säga att det inte påverkar mänskliga foster. I den situationen kan du naturligtvis aldrig vara för försiktig.

Du får heller inte ta medicinen om du ammar, eftersom det överförs till bröstmjölken. Inte i stora mängder, men det finns där och kan påverka ditt barn. I vissa fall finns kanske medicinska skäl för läkaren att skriva ut medlet under senare delen av graviditeten, och då kan barnet bland annat drabbas av utsättningssymptom.

Ta inte heller medlet vid dessa tillfällen

Det är inte bara om du är gravid som du inte ska behandlas med Zolpidem Sandoz. Om du lider av allergi eller överkänslighet mot ämnet zolpidem, eller något annat av de ämnen som ingår i medicinen bör du naturligtvis inte ta tabletterna. Innehållet kan du se på förpackningen och på bipacksedeln.

Om du brukar drabbas av sömnapné, det vill säga, om du kanske snarkar hårt eller av någon annan anledning har kortvariga andningsuppehåll under sömnen, om du har svåra andningsbesvär, nedsatt leverfunktion eller om du lider av myastenia gravis som är en svår muskelsvaghet, bör du heller inte ta detta preparat.

Besvärliga utsättningssymptom

Detta är ett sömnmedel som kan ge ganska besvärande utsättningssymptom, vilket betyder att du, när du slutar med tabletterna kan få tillbaka de sömnbesvär du fått medicinen för att avhjälpa. Problemet är att de då kommer tillbaka med ökad styrka. Dessutom kan de följas av huvudvärk, muskelvärk, irritation, ångest samt en del andra psykiska besvär. Kanske du funderar på vilken nytta medlet då egentligen har, men dessa utsättningsbesvär är övergående och förhoppningsvis ska du sen slippa problemen. Det är mycket större risk att drabbas av dessa utsättningssymptom om du slutar tvärt med medicineringen, och därför är det, för din egen skull, viktigt att du följer den nedtrappningsplan som läkaren utarbetat för dig individuellt.