Stilnoct

Har du fått Stilnoct för dina sömnproblem så är du inte ensam. Stilnoct är det största enskilda sömnmedlet med zolpidem som aktiv substans. Det ingår i gruppen bensodiazepinliknande preparat, och har en liknande verkan som de rena besodiazepinerna, men medför inte lika stor risk för tillvänjning som dessa gör.

Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel som gör att du snabbt somnar och det minskar också risken för att du vaknar under natten. Denna tablett används oftast om du har tillfälliga eller kortvariga sömnbesvär, om du brukar ha svårt att somna, eller om du ofta vaknar under natten så att din sömn blir kraftigt störd.

Stilnoct påverkar ett system i din hjärna som kallas GABA-receptorsystemet. GABA är ett naturligt ämne som finns i din kropp, som ger en ångestdämpande, lugnande och sömngivande effekt. Zolpidem förstärker just den sömngivande effekten av GABA och gör på så sätt att du somnar lättare och inte vaknar så ofta.

Stilnoct kan vara beroendeskapande, läs mer här.

Ta Stilnoct exakt som det föreskrevs till dig. Ta inte medicinen i större doser eller ta det längre än rekommenderat av din läkare. Följ anvisningarna på din receptbelagda etikett. Ta bara Stilnoct om du har hela 7 till 8 timmar att sova innan du måste vara aktiv igen.

Så tar du Stilnoct

Som med alla sömnmedel ska du följa läkarens ordination till punkt och pricka. Den vanligaste dosen för vuxna är 10 mg dagligen och du ska ta din medicin i samband med sänggåendet. Du tar den tillsammans med vätska.

Om du är äldre, har måttligt nedsatt leverfunktion, eller dåligt allmäntillstånd brukar halva den rekommenderade dosen förskrivas. Om du själv tycker att den dos du fått ger en för stark effekt bör du kontakta din läkare eller prata med apotekspersonalen.

Du bör inte använda alkohol under den tid du behandlas med Stilnoct, eftersom läkemedlets lugnande effekt då kan förstärkas. Det har också rapporterats vissa beteenden, som att man går i sömnen, kör bil eller utför andra sysslor utan att komma ihåg detta efteråt, och dessa beteenden förekommer oftare om den behandlade tagit alkohol under behandlingen.

Mer information om Stilnoct och alkohol.

Krossa inte, tugga eller bryt inte en Stilnoct tablett. Svälj tabletten hela. Det är speciellt tillverkade för att långsamt frigöra medicin i kroppen. Att bryta tabletten skulle öka i mängden läkemedel som släpps ut i kroppen på samma gång.

Vanliga biverkningar

Precis som andra sömnmedel som innehåller zolpidem, har också Stilnoct en hel del biverkningar. Risken finns att du kanske blir så skrämd av dessa att du knappt vågar ta din medicin, men då måste du komma ihåg att även om det finns många, och dessutom obehagliga biverkningar, så drabbas inte alla användare av alla dessa biverkningar. En del kanske får flera, men har du tur känner du inte av någon enda. De biverkningar som ses som vanliga drabbar mellan en och tio procent av de som tar Stilnoct, och de ovanligare biverkningarna är det då naturligtvis ännu färre som känner av. De flesta biverkningar, både bland de vanligare och de mer ovanliga är psykiska besvär. De vanligaste handlar om:

  1. yrsel
  2. huvudvärk
  3. dåsighet
  4. minnesstörningar
  5. mardrömmar

Men också om magbesvär såsom illamående, kräkningar, magont och diarré.

Mer information om Stilnoct biverkningar.

Sluta långsamt

När du avslutar din användning av Stilnoct kan du få vissa besvär. Slutar du plötsligt kan dina sömnsvårigheter bli värre, och du kan även få abstinensbesvär, som till exempel huvudvärk och muskelvärk. Du kan känna ångest, rastlöshet eller vara allmänt irriterad. Ibland kan det också förekomma viss förvirring.

För att minska risken för dessa utsättningsproblem bör du be din läkare om råd om hur du ska trappa ned din medicinering, om du inte redan fått en plan för denna nedtrappning.

Om du är gravid eller ammar

Om du är gravid ska du inte ta Stilnoct, eftersom det inte finns tillräcklig forskning i ämnet, och man därför inte vet hur detta medel påverkar fostret. Det har inte kunnat bevisas några skador på foster av djur, men det saknas erfarenhet om användande av Stilnoct under graviditet, så det rekommenderas absolut att du inte tar denna medicin då du väntar barn. Du vill antagligen inte ta någon som helst risk under en graviditet.

Du bör heller inte ta Stilnoct under tiden du ammar ditt barn, eftersom små mängder av det aktiva ämnet zolpidem förs över i bröstmjölken.

Det optimala är naturligtvis om du inte behöver ta några sådana här sömnmedel över huvud taget då du är gravid eller ammar, men ibland finns kanske medicinska skäl till användande, och då måste läkare avgöra vad som är lämpligt. Ibland kan sömnmedel med zolpidem användas under senare delen av graviditeten, men detta måste då följas upp noga.

Då ska du heller inte ta Stilnoct

Om du misstänker att du är överkänslig mot något som ingår i din medicin, kanske rent av mot zolpidem, så måste du tala om detta för din läkare och undvika att ta medlet.

Har du svåra andningsbesvär eller lider av sömnapné är det absolut inte lämpligt att ta Stilnoct, eftersom preparat med zolpidem kan försämra andningen.

Om du lider av grav muskelsvaghet, så kallad myastenia gravis, eller har kraftigt nedsatt leverfunktion ska du heller inte använda dessa sömntabletter. Då måste du överlägga med läkaren, så att denne kan hitta en ett alternativ till stilnoct och en lämpligare medicinering mot dina besvär.

Fråga din läkare om du behöver ytterligare rådgivning om medicinen. En läkare kommer att vara kunna förse dig med tryckta informationsblad och svara på alla andra frågor du har om medicinen.

Mer information om Stilnoct halveringstid och Stilnoct verkningstid.