Sömntabletter

Sömntabletter och sömnproblem.

Mer än två miljoner svenskar har svårt att sova, och det är naturligtvis något som påverkar vardagen. Kan du inte sova på natten blir du trött hela dagen, och får kanske svårt att koncentrera dig på jobb och annat. Huvudvärk brukar också följa på sömnlöshet, och det blir svårt att orka med det som måste klaras av. Därför är det väldigt många som, åtminstone tidvis tar sömnmedel för att kunna sova.

Det finns två olika typer av mediciner att ta om du har sömnproblem. Insomningstabletter om du har svårt att somna men sover bra när du väl somnat. Dessa har en kort halveringstid, det vill säga de försvinner snabbt ur kroppen, vilket gör att du kan ta dessa utan att behöva riskera att känna dig dåsig dagen efter. Har du svårt att sova och kanske vaknar ofta under natten är det nog sömnmedel som behövs. Dessa har en längre verkningstid och gör att du får en längre sömnperiod, och somnar om ifall du skulle vakna.

Sömnmedel som innehåller Zolpidem hör till sömnmedel och används alltså vid problem med nattsömnen, och inte bara insomningsproblem.

Sömntabletter med Zolpidem

För närvarande finns nio olika sömnmedel som bygger på substansen Zolpidem i Sverige.

Samtliga är läkemedel som används i första hand som korttidsbehandlingar vid svåra sömnbesvär. Den aktiva substansen kallas zolpidemtartrat.

Alla dessa sömnmedel medför en risk för beroende, och också en risk för resistens, det vill säga att du inte blir hjälpt av läkemedlet om du tar det under för lång tid. Men, eftersom risken för tillvänjning inte är lika stor som vid användning av bensodiazepiner, väljer läkarna hellre sömnmedel med Zolpidem, som är besodiazepinliknande men alltså inte lika vanebildande.

De sömnmedel som idag finns i Sverige är:

  • Zolpidem Ratiopharm. Detta medel finns som tabletter med 5 mg och 10 mg zolpidemartrat. Denna tablett skrivs bara ut mot mycket svåra sömnproblem som orsakar stora besvär eller inverkar kraftigt på vardagslivet. Innan en behandling med Zolpidem Ratiopharm påbörjas bör orsakerna till sömnsvårigheterna utredas. Mer information om detta läkemedel finns på undersidan för Zolpidem Ratiopharm.
  • Zolpidem Sandoz. Finns i tablettform med 5 mg eller 10 mg zolpidemartrat. Ett bensodiazepinliknande läkemedel som förskrivs mot sömnlöshet, då denna är så svår att den i hög grad påverkar det vardagliga livet. Endast avsedd för korttidsbehandling. Mer information om detta sömnmedel finns på undersidan för Zolpidem Sandoz.
  • Zolpidem Mylan. En vit kapselformad tablett med 10 mg zolpidemtartrat. Detta är ett sömnmedel som verkar snabbt och används mot sömnlöshet. Denna typ av läkemedel skrivs bara ut om sömnlösheten är svår och vållar stora besvär i det vardagliga livet. Användningen ska vara under en begränsad tid, och om du märker efter några veckor att medicinen inte längre hjälper ska du kontakta din läkare.Som vid användande av alla sömnmedel med Zolpidem finns risk för tillvänjning, och även för att du bli resistent mot medlet och därför inte blir hjälpt. Zolpidem Mylan kan, som också andra medel i samma grupp, ge upphov till minnesförlust, och för att försöka minska risken för detta bör du vara noga med att se till att du alltid får sova sju till åtta timmar efter att du tagit din medicin.
  • Zolpidem Actavis. Finns som 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter. Även detta är ett sömnmedel som skrivs ut mot svår sömnlöshet som allvarligt påverkar patientens vardag. Zolpidem Actavis är ett medel som påverkar din hjärna så att du blir sömnig. Läkemedlet innehåller laktos, så om du är överkänslig mot laktos bör du tala om det för din läkare, och inte ta tabletterna om du redan fått dem. Som hos de flesta av sömnmedlen med Zolpidem kan du få huvudvärk och känna dig trött och dåsig dagen efter att du tagit en tablett, och du måste därför själv känna efter om det är lämpligt att köra bil, till exempel.
  • Zolpidem Stada. Här har vi ett sömnmedel som finns som filmdragerade tabletter med 5 eller 10 mg zolpidemartrat. Denna medicin används som de flesta andra i denna grupp,som en korttidsbehandling mot svåra sömnproblem. Sömnproblemens orsak bör undersökas innan behandling, och finns det en sjukdom som orsak till besvären bör denna behandlas innan man startar behandlingen med Zolpidem Stada. Om du, efter att ha använt medlet en till två veckor, fortfarande har sömnproblem kan detta bero på att det finns en psykisk eller fysisk sjukdom som ligger bakom besvären, och då ska detta utredas av läkare. Du bör inte använda alkohol under behandling med Zolpidem Stada (eller andra sömnmedel med zolpidem), eftersom alkohol i samband med medicineringen kan förstärka, eller till och med förändra effekten av medlet på ett sätt som inte går att förutse.
  • Zolpidem Hexal. Detta preparat finns som en 10 mg dragerad tablett. Det används som de flesta andra preparaten i gruppen, mot svåra sömnbesvär, och är avsett för en kort tids behandling. Det fungerar på samma sätt som de andra preparaten och kan också ge ungefär samma biverkningar som de övriga. Som alltid då det gäller sömnmedel ska du undvika alkohol under behandlingstiden, eftersom alkohol tillsammans med Zolpidem Hexal kan göra att du blir både slö och sömnig. Det är viktigt att tänka på att det också stör koncentrationsförmågan, vilket är viktigt att tänka på om du tänkt köra bil eller utföra något jobb som kräver koncentration. Det är bra att du vet om dessa biverkningar, så att du kan tänka efter och framför allt känna efter om det är lämpligt att utföra sådana uppgifter.
  • Zolpidem Vitabalans. Detta är också ett läkemedel som tillhandahålls som en 10 mg dragerad tablett. Precis som med övriga sömnmedel med zolpidematrtrat finns risk för beroende, och därför används medlet bara vid svåra sömnsvårigheter som allvarligt påverkar patientens vardagliga liv. Det är en korttidsbehandling och fyra veckor brukar ses som maxtid. Det kan naturligtvis finnas orsaker som gör att läkaren väljer att förlänga behandlingstiden därefter, men det måste alltid ske på läkares inrådan. I övrigt gäller samma biverkningar och samma restriktioner som vid de andra sömnmedlen i gruppen.
  • Zolpidem Orifarm. Detta sömnmedel finns som filmdragerad tablett i 5 mg och 10 mg. Även detta är ett medel som är tänkt som behandling mot svår sömnlöshet under en kort tid. Om du inte har blivit hjälpt av tabletterna efter ett par veckor kan det tyda på att du har någon underliggande sjukdom, fysisk eller psykisk, och detta ska då självklart undersökas av läkare. Om du däremot först blivit hjälpt men känner att effekten av tabletterna börjar avta, kan du ha utvecklat resistens, vilket inte är ovanligt vid längre tids behandling.