Zolpidem och beroende

Zolpidem beroende och vad det i värsta fall kan innebära för dig.

Det finns en risk att bli beroende av sådana sömnmedel som innehåller zolpidem. Dessa medel är ganska vanliga, och allt vanligare lär de bli eftersom det är så många människor som har sömnstörningar i dagens stressiga värld.

Att läkarna ändå föredrar att skriva ut just sömnmedel med den aktiva substansen zolpidem beror på att dessa liknar bensodiazepinpreparat i effekten, men inte är lika beroendeframkallande som rena bensodiazepiner är. Rätt använda ska du inte behöva löpa så stor risk att bli beroende.

Viktigt att följa ordinationen

Det är mycket viktigt att du följer den ordination som din läkare angett. Står det 10 mg dagligen, vilket är den vanligaste dosen för de flesta sömnmedel som baseras på zolpidem, ska du ta 10 mg och ingenting mer. Det är nämligen på det sättet att risken att du ska bli beroende ökar om du tar en större dos.

Dessa läkemedel är avsedda att användas mot svåra sömnbesvär under en kort tid, och ska inte tas under månader eller kanske till och med år. Det kan dock finnas undantag, när en lång behandling krävs. Detta avgörs i så fall av läkare, och det är då viktigt att behandlingen följs upp noga.

Risken för beroende är också större om du har eller har haft ett alkohol- eller drogberoende. I så fall är det viktigt att du berättar detta för behandlande läkare, så att han kan anpassa medicineringen till detta.

Två typer av zolpidem beroende

När det gäller beroende av sömnmedel kan beroendet delas upp i två olika typer:

  1. psykiskt beroende
  2. fysiskt beroende

Ett psykiskt beroende innebär att du rent psykiskt, och inte kroppsligt, känner att du måste ha medicinen för att kunna sova. Du tror inte att du kan sova om du inte har tillgång till dina tabletter, och den lugnande effekt som innehavet av dem ger blir ett måste.

Det fysiska beroendet gör att du kan få svåra besvär om du slutar tvärt med medicinen. Dessa abstinensbesvär kan yttra sig som huvudvärk, muskelsmärtor, spänning, ångest och sömnsvårigheter, men också en del andra symptom kan dyka upp. Över huvud taget är det ganska vanligt med en del sådana symptom om du slutar tvärt med sömnmedel med zolpidem, men besvären blir svårare om du utvecklat ett beroende.

För att minska dessa utsättningsbesvär (besvär som visar sig då du slutar behandlingen med zolpidem ), brukar medicinen trappas ned, och läkaren brukar upprätta ett schema för denna nedtrappning.

Öka inte dosen

Eftersom risken för beroende ökar om du tar en större dos, ska du alltså absolut inte öka denna på egen hand. Om du inte tycker att du får tillräcklig hjälp av din sömnmedicin får du ta upp det med din läkare. Det är inte ens säkert att det skulle hjälpa att öka dosen, eftersom det också kan vara så att du utvecklat en resistens mot detta medel. Detta sker oftast efter en längre behandling, och innebär att du inte längre är mottaglig för den sömngivande effekten som preparatet ska ha. Risken är då att dosen ökas, kanske till och med på läkares inrådan, och så sätts en ond spiral igång. När dosen blir större ökar också risken för en rad biverkningar, och bland annat kan det ge ångest och oro under dagen, vilket kanske gör att du känner ett ännu större behov av sömnmedel på kvällen.

Hamnar du i denna situation är det viktigt att du kommer till en läkare som har god förståelse för ditt problem och är insatt i just denna problematik, så att du snabbt kan få en bra hjälp och inte bara får fler och fler tabletter utskrivna. Zolpidem beroende kan vara ett reellt problem när du tar denna typ av tabletter.