Imovane

Imovane är ett sömnmedel som bygger på den aktiva substansen zopiklon.

Zopikon påvekar de centra i din hjärna som gör att du känner dig sömnig och kan sova, och är alltså ett alternativ till de sömnmedel som har zolpidem som aktiv substans.

Imovane är ett snabbverkande sömnmedel som oftast ger effekt inom trettio minuter, och ska alltså tas i samband med att du går och lägger dig.

Medlet används helst under en kort tid, och ges mot besvär som att du har svårt att somna, vaknar ofta under natten eller helt enkelt vaknar allt för tidigt och på så sätt under lång tid får för lite sömn. Vi vet ju alla att sömnbrist kan påverka vardagslivet kraftigt, och för att råda bot på det, så att du kan klara av din vardag och ditt jobb så kan läkaren skriva ut Imovane.

Värt att tänka på om du ska ta Imovane

Det finns en del du bör tänka på när du ska börja en behandling med Imovane, eller andra sömnmedel.

  • Först och främst, om du vet med dig att du är överkänslig mot något läkemedel, eller något annat, ska du läsa på förpackningen för att ta reda på så att inget sådant ämne ingår i din medicin.
  • Imovane innehåller till exempel laktos, så om du inte tål laktos bör du tala med din läkare innan du tar någon tablett.
  • Om du lider av leversvikt, svåra andningsbesvär, eller sömnapné ska du inte använda detta preparat alls.
  • Inte heller om du har myastenia gravis, som är en annan benämning på en svårartad muskelsvaghet. Då är inte Imovane ett lämpligt preparat, utan då måste du prata med läkare och se om det finns andra alternativ som kan passa dig.

Över huvud taget ska du berätta för din läkare om du lider av några sjukdomar eller besvär då han skriver ut medicin, så kan det redan då redas ut vad som går bra ihop, och vad som absolut inte är lämpligt. Det finns också många andra mediciner som interagerar med Imovane. Det kan handla om att verkningen av ditt sömnmedel förstärks eller försvagas, men också att verkningarna av annan medicin påverkas, så därför är det mycket viktigt, både för behandlingen av dina sömnbesvär och för behandlingen av andra sjukdomar, att läkaren vet vad du tar för mediciner.

Ta inte Imovane om du är gravid

Du ska inte ta detta sömnmedel om du är gravid, i synnerhet inte under graviditetens första tre månader.

Zopiklon passerar över i bröstmjölken så du bör heller inte ta tabletterna om du ammar, för att inte riskera att ditt barn får i sig zopiklon.

Kör inte bil när du använder Imovane

Du har ett eget ansvar att bedöma om du har tillräcklig koncentrationsförmåga för att kunna köra bil, eller använda maskiner som kräver koncentration.

Du kan få en del biverkningar av Imovane, som försämrar din förmåga att köra bil. Bland dessa biverkningar kan anges att du kan bli yr och känna dig trött och dåsig dagen efter att du tagit preparatet, vilket också medför sämre koncentrationsförmåga. Det finns också risk för minnesförlust, särskilt om du inte ser till att få sova ordentligt.

Alla dessa biverkningar gör att det inte rekommenderas att du kör bil förrän efter avslutad behandling, eller när din läkare haft möjlighet att konstatera att din förmåga att koncentrera dig inte är nedsatt.

Risk att du blir beroende

Det finns en risk att du utvecklar ett beroende, fysiskt eller psykiskt, när du använder Imovane.

Denna risk blir större ju högre dos du tar av medicinen och ju längre du använder den. På grund av detta är det av stor vikt att du följer den rekommendation du fått av din läkare, och att du inte på egen hand ökar doseringen eller förlänger behandlingsperioden.

Har du problem med missbruk av alkohol eller andra droger (inklusive läkemedel) är risken också betydligt större och då bör du vara extra försiktig vid intag av Imovane.

Det finns också en risk att du blir resistent, eller som det kallas på medicinskt språk, tolerant, mot medlet, och om du känner att du inte längre får önskad effekt av medlet ska du inte öka dosen, utan istället tala om detta för din läkare. Det kanske är dags att byta preparat eftersom du kan ha utvecklat tolerans, och då hjälper det inte att öka dosen.

Klicka här för mer information om Imovane.