Stilnoct verkningstid

Stilnoct – ett snabbverkande läkemedel.

Har du fått Stilnoct utskrivet av en läkare är det för att behandla dina sömnbesvär under en kortare tid.

Stilnoct är ett sömnmedel vars aktiva substans heter zolpidem, och det är ett så kallat bensodiazepinliknande medel. Det innehåller alltså inte substansen bensodiazepin, som är en starkt vanebildande substans, utan en substans som liknar denna i verkning, men som inte medför lika stor risk för beroende som de riktiga bensodiazepinpreparaten gör.

Stilnoct är avsett att användas under en begränsad tid, och längden på behandlingen avgör läkaren efter dina individuella behov.

Snabb verkan av Stilnoct

Detta är ett snabbverkande sömnmedel och du ska därför ta din dos omedelbart innan du går till sängs. Det är med andra ord ingen idé att ta den tidigare och invänta verkan, som du kanske kan göra med sömnmedel som tar längre tid på sig för att göra dig sömnig. Stilnoct verkar mycket snabbt, och ofta somnar du inom en halvtimme. Detta gör att du också kan ta en tablett om du ligger vaken länge och inser att det kommer att bli svårt att somna ikväll. Om du inte går på en behandling där du ska ta en viss dos dagligen, kan det vara bra att vänta med att ta tabletten tills du förstår att det inte går att sova utan tabletten. Du bör dock i så fall inte ligga vaken för många timmar innan du tar preparatet, eftersom du behöver få en sömnperiod på 7 till 8 timmar efter att du tagit ditt sömnmedel. Ligg alltså inte vaken till framåt morgonsidan för att sedan ta en tablett. Har du inte tagit den innan är det bättre att avstå. Om du tar Stilnoct och inte får den rekommenderade sömnen på sju till åtta timmar löper du risk att få minnesstörningar eller minnesbortfall, vilket inte är önskvärt.

Stilnoct minskar risken för att du ska vakna under natten, vilket kanske varit ett av de problem du haft med din sömn. Om du väl har lyckats somna, men sedan vaknar flera gånger under natten, blir sömnen osammanhängande, och det kan vara svårt att känna sig utsövd efter sådana nätter. Denna medicin har du då fått för att ha lättare att somna, och för att få en mer sammanhängande lång nattsömn. Den totala sömnperioden förlängs och och om du följer läkarens dosering bibehålles både mängden REM-sömn (det sömnstadium då hjärnan är som mest aktiv, och som ses som en viktig del av sömnen, bland annat för inlärningsförmåga) samt djupsömn.

Stilnoct har också kort halveringstid

Det är inte bara verkningstiden som är kort på detta sömnpreparat, utan även halveringstiden. Detta är den tid det tar innan mängden zolpidem i ditt blod har halverats. Den brukar anges till 0,8 – 3,2 timmar och om man utgår från den längre tiden ska medlet alltså vara ute ur kroppen inom sex och en halv timme. Hur lång tid det egentligen tar för medlet att försvinna ur blodet är individuellt, och styrs både av personens övriga hälsa, eventuella sjukdomar, men varierar också från person till person. Generellt kan sägas att om du jämför Stilnoct med många andra läkemedel har det en kortare verkningstid, och även halveringstid än många andra sömnmedel i vilka zolpidem är den aktiva substansen.