Zolpidem

På dessa sidor hittar du information om Zolpidem och Stilnoct.

Sömnproblem är idag mycket vanliga, och en av orsakerna till detta är ökad stress i vardagen. Många av de personer som lider av problem med sömnen kan behöva medicinering för detta, eftersom långvariga problem med sömnbrist kan leda till att koncentrationsförmågan minskar och att man inte klarar av att fokusera på sina uppgifter.

På den här sajten hittar du information som du (högst troligen) vill veta om Stilnoct och Zolpidem (som är en av de aktiva substanser som brukar användas i sömnmedel för korttidsbehandling).

Zolpidem är ett lugnande läkemedel. Det påverkar kemikalier i din hjärna som kan vara i obalans och orsaka sömnproblem (t.ex. sömnlöshet). Zolpidem används som korttidsbehandling av sömnlöshet (svårigheter att falla i sömn eller förbli sovande). Detta läkemedel bidrar till avslappning och hjälper dig att somna.

Så använder du Zolpidem

Om du precis har fått Zolpidem utskrivet av en läkare så kanske du har funderingar kring detta läkemedel. Finns det något du bör tänka på innan du tar mediciner? När bör du ta den?

Den här typen av läkemedel är snabbverkande, något som gör att du bör ta tabletten på kvällstid, strax innan du ska gå och lägga dig. Det som är extra viktigt att tänka på är att du måste kunna sova ostört i 7-8 timmar efter det att tabletten har tagits. Om du vet att du inte kommer att ha möjlighet att sova 7-8 timmar så är det bättre att du låter bli att ta tabletten just den natten.

Under behandling med Zolpidem bör du inte använda alkohol, detta på grund av att alkohol kan förändra effekten av läkemedlet på ett negativt sätt.

Detta är några av de saker du bör tänka på när du tar dina tabletter. Mer information om användning av Zolpidem hittar du här.

När detta läkemedel tas under längre perioder, blir det beroendeframkallande och en drogtolerans kan utvecklas. Zolpidem missbrukas för sin lugnande, euforiska och hallucinogena effekter. Övergång från medicinsk användning av zolpidem till missbruk kan uppstå när läkarens rekommendationer för användning inte följs eller när läkemedlet tas av skäl som inte är relaterade till sömnlöshet. Eftersom personer med en historia av missbruk av droger eller alkohol har ökad risk för missbruk  av zolpidem, bör de följas noga när de får zolpidem eller andra lugnande läkemedel. När zolpidem-missbruk förekommer kan människor ta det oralt, krossa och dra in genom näsan eller ta det som en intravenös injektion.

Biverkningar av läkemedlet

Alla läkemedel kan ge biverkningar, så även Zolpidem. När du läser bipacksedeln kanske dessa biverkningar kan se ganska allvarliga och avskräckande ut, med tanke på att förekommande biverkningar av Zolpidem inkluderar hallucinationer, mardrömmar, yrsel, illamående och trötthet. Det gäller dock att komma ihåg att dessa biverkningar inte drabbar alla patienter, dessutom vägs dessa eventuella biverkningar upp av att du får sova ordentligt på nätterna.

Det finns några fall då biverkningarna kan bli riktigt allvarliga, exempelvis om du kombinerar Zolpidem med alkohol eller andra läkemedel. Biverkningarna kan också bli allvarligare om du lider av andra hälsoproblem. Mer om vilka biverkningar som kan uppstå kan du läsa här.

Sluta använda zolpidem och ring din läkare på en gång om du har någon av dessa allvarliga biverkningar:

  • deprimerat humör, tankar på att skada dig själv
  • ovanliga tankar, risktagande beteende, minskade hämningar, ingen rädsla för fara
  • ångest, aggression, rastlöshet eller upprördhet
  • hallucinationer, förvirring, förlust av personlighet

Mindre allvarliga biverkningar av zolpidem kan omfatta: sömnighet dagtid, yrsel, svaghet, känner sig ”drogad” eller yr, brist på samordning, amnesi, glömska, onormala drömmar, illamående och förstoppning.

Så fungerar Zolpidem

Zolpidem är, som tidigare nämnts, ett snabbverkande preparat som normalt sett verkar inom en halvtimme. Det är avsett för kortare tids behandling, och hjälper mot svåra sömproblem. Om du upplever att dina sömnbesvär ger dig problem i vardagslivet så kan Zolpidem vara ett lämpligt läkemedel för dig.

Mer om hur detta läkemedel fungerar hittar du här: Så fungerar Zolpidem.

Zolpidem och andra läkemedel

Tar du andra läkemedel mot andra hälsoproblem, och nu undrar du hur dessa fungerar i kombination med Zolpidem?

Först och främst så är det viktigt att du berättar för din läkare vilka andra läkemedel du tar, eftersom vissa läkemedel kan påverkas av Zolpidem. Vissa mediciner kan du fortsätta ta under din behandling, medan andra läkemedel kan vara direkt olämpliga att ta.

Om du exempelvis tar lugnande medel eller läkemedel mot ångestsjukdomar i kombination med Zolpidem, kan det hända att du upplever ökad trötthet. Det kan du även göra om du står under behandling för psykiska besvär. Om du behandlas för tuberkulos kan den medicinen försvaga effekten av dina tabletter.

Detta är några av de saker som kan hända om du kombinerar olika läkemedel. Mer om Zolpidem i kombination med andra mediciner kan du läsa här.

Så undviker du att bli beroende

När du behandlas med bensodiazepinliknande läkemedel, som till exempel Zolpidem, föreligger alltid en viss risk att du skapar ett beroende. För att minska risken för detta är det viktigt att behandlingstiden hålls så kort som möjligt, och att du tar så liten dos som möjligt. Det är läkaren som avgör vilken dos och behandlingstid som passar dig, och det är mycket viktigt att du följer dennes anvisningar.

Det finns patienter som löper större risk att utveckla ett beroende, och mer zolpidem beroende om detta kan du läsa här.

Så länge finns läkemedlet kvar i blodet

Något som kan vara mycket intressant att veta om ett läkemedel är dess halveringstid, det vill säga hur lång tid det dröjer kvar i blodet. Detta kan exempelvis ha betydelse för huruvida det är lämpligt att köra bil dagen efter eller inte.

Zolpidem har en kort halveringstid, vilket innebär att det försvinner ur kroppen relativt snabbt. Halveringstiden för ditt läkemedel ligger på max fyra timmar, vilket innebär att det i regel bör gå bra att köra bil dagen efter att du har tagit en tablett. Mer om hur detta fungerar och vad du bör tänka på när det gäller halveringstid kan du hitta här.

Läkemedel med Zolpidem

Zolpidem är en aktiv substans som finns i flera olika sömnmedel. Det är din läkare som ansvarar för att hitta det sömnmedel som passar just dig bäst, och därför är det viktigt att du berättar för honom eller henne om din medicinska historia och övriga läkemedel.

Några av de sömnmedel som innehåller detta ämne är:

Mer om dessa sömnmedel, samt andra läkemedel innehållande Zolpidem hittar du här: Sömntabletter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *