Zolpidem alkohol

Zolpidem alkohol i kombination kan ge dig farliga effekter.

Rent generellt kan man nog säga att läkemedel och alkohol inte passar ihop. Detta gäller i synnerhet sömnmedel. Om du får sömntabletter med zolpidem utskrivna för dina sömnbesvär ska du absolut inte använda alkohol under den tid du behandlas.

Det finns mycket som händer i din kropp när du intar alkohol, och det händer ju ett och annat när du tar en sömntablett också. Tillsammans kan de få konsekvenser som är svåra att förutsäga.

Alkohol förstärker preparatet

Zolpidem påverkar din hjärna så att du ska slappna av och ha lättare att somna. Om du samtidigt dricker alkohol förstärks den lugnande effekten av zolpidem, och det kanske du tycker låter bra. Om den lugnande verkan förstärks, kanske du tror att du sover ännu bättre och mår ännu bättre, men riktigt så fungerar det inte.

Du får en dosering av läkemedlet, som den behandlande läkaren anpassar efter dig som individ, och då ska den varken förstärkas eller försvagas av något annat medel. Då får inte medicinen den effekt som läkaren förutsätter, och hela behandlingen kan bli fel.

Dessutom är det inte bra om den lugnande verkan förstärks eftersom det också påverkar den muskelavslappnande effekten. Detta kan göra att du, om du behöver gå upp under natten, inte har full kontroll över dina muskler, och det kan då öka risken för att du faller och skadar dig.

Zolpidem alkohol samtidigt: du kan bete dig konstigt

Det har rapporterats om en del konstiga beteenden i samband med att någon tagit zolpidempreparat, och risken för detta ökar betydligt om du använder alkohol i samband med medicineringen.

Sömngång är det som vanligast förekommer, men det är under den sömngången du kan bete dig konstigt. Att du skulle laga mat, köra bil eller utföra någon annan syssla, och sedan inte ha något som helst minne av detta, är nog inget du skulle vilja råka ut för. Men, just sådant finns det faktiskt flera rapporter om. Det kan i sällsynta fall hända ändå, men eftersom risken ökar med ett alkoholintag, förstår du säkert hur viktigt det är att avstå från alkohol under behandlingstiden. Du skulle nog inte vilja vara den som kör omkring sovande, eller i alla fall omedveten om vad du gör, inte heller skulle du vilja möta någon annan som kör bil i detta tillstånd.

Även vissa mediciner som används depression eller ångest kan, tillsammans med zolpidempreparat ge dessa oönskade biverkningar.

Större risk för beroende

Det ska inte sägas att du löper en större risk för tillvänjning av preparatet om du dricker alkohol någon gång under behandlingen, men om du har eller tidigare har haft ett problematiskt alkoholintag, och alltså är eller varit beroende av alkohol är risken att du också utvecklar ett beroende av zolpidempreparatet också mycket stor. Om så är fallet bör du därför tala om detta för din läkare, och vara extra noga med att följa den dosering han skriver ut, för att inte sätta dig själv i ett nytt beroende.

Zolpidem alkohol är alltså en kombination som du bör undvika.