Stilnoct beroende

Stilnoct – ett läkemedel som kan skapa beroende.

Att vi lever i ett stressigt samhälle är ingen nyhet, och detta skapar sömnproblem hos många människor. För vissa kan det räcka med avslappningsövningar och andra metoder för att lösa problemen, men många har svårare problem och de behöver då medicineras. Naturligtvis ska man ta den hjälp man behöver, och ett sömnmedel som skrivs ut till personer med sömnproblem är Stilnoct. Läkemedlet innehåller huvudsakligen ämnet zolpidem, vilket är ett bensodiazepinliknande ämne, som är mindre beroendeframkallande än verkliga bensodiazepiner, men precis som andra läkemedel så kan även detta läkemedel framkalla beroende, och det gäller därför att vara mycket försiktig vid användning av denna medicin. Du bör alltid vara noga med att läsa igenom direktiven på bipacksedeln, och du bör noga följa de rekommendationer som getts av läkaren.

Kort behandlingstid ett plus när det gäller Stilnoct

Eftersom Stilnoct är ett läkemedel som kan skapa ett beroende om man använder det under en längre tid, så rekommenderas inte långa behandlingar. Det kan givetvis finnas undantag från denna rekommendation, men i allmänhet brukar det sägas att behandlingstiden inte bör vara längre än 4 veckor. Detta är en rekommendation som du bör hålla dig till, givetvis förutsatt att din läkare inte har lämnat andra direktiv. I de fall där läkaren anser att behandlingstiden behöver förlängas är det viktigt att en ordentlig hälsobedömning genomförs innan behandlingen fortlöper, detta för att minska risken för biverkningar och beroende.

När det gäller beroende så ökar den risken om du tar en hög dos. Den vanligaste dosen ligger på 1 tablett om dagen, det vill säga 10 mg per dag. Det finns dock patienter som tål verkningsmedlet zolpidem mycket väl, och om du är en av dessa patienter så kan det hända att din dos behöver höjas. Detta får dock enbart göras enligt direktiv från läkare.

Ökad risk för beroende hos patienter med alkoholmissbruk

Alla som tar Stilnoct och andra läkemedel som innehåller bensodiazepinliknande ämnen löper risk att utveckla beroende om behandlingen pågår under längre tid. Risken är dock större hos patienter som tidigare haft ett alkoholmissbruk eller drogmissbruk. Om du haft missbruksproblem tidigare är det viktigt att din behandling övervakas av läkare, för att undvika en ny missbrukssituation.

Ett beroende av Stilnoct kan vara psykiskt eller fysiskt. Ett fysiskt beroende kan leda till svåra abstinensbesvär när behandlingen upphör. Några av de symptom som då kan uppstå är huvudvärk och rastlöshet, ångest, irritation, förvirring och värk i muskler. Om du har drabbats av ett kraftigt beroende kan även symptom som överkänslighet mot ljus, fysisk kontakt och ljud samt hallucinationer och epileptiska anfall förekomma. Andra symptom du kan drabbas av om du utvecklat ett svårt beroende är domningar i fötter och händer och en känsla av overklighet.

Det är viktigt att känna till att abstinensbesvär oftare förekommer i de fall där patienten slutar plötsligt med behandlingen. Din läkare bör därför skriva ut ett nedtrappningsschema som gör att du upphör med behandlingen i rätt takt. Om detta inte sker kan du drabbas av övergående abstinenssymptom som humörförändringar, rastlöshet och ångest.

Om det är möjligt bör du försöka undvika att kombinera Stilnoct med narkotiska, smärtlindrande läkemedel, eftersom denna kombination kan leda till ökad risk för beroende.