Stilnoct halveringstid

Mer information om Stilnoct och dess halveringstid.

Stilnoct halveringstid; då det används i medicinskt språk, är den tid det tar för ett läkemedels koncentration i blodet att sjunka till hälften. Detta behöver läkaren veta för att doseringen ska bli rätt. Ett läkemedel med lång halveringstid behöver inte tas så ofta som ett med en kort halveringstid.

Alla läkemedel ger en effektiv behandling av dina besvär, oavsett vad du har för besvär och vilka mediciner du får, men detta förutsätter att medicinen tas på det sätt den är avsedd att användas, och detta gör att det är av yttersta vikt att du alltid följer läkarens ordination. Om du till exempel tycker att ett sömnmedel inte fungerar som du önskar, ska du inte på egen hand öka dosen, utan då är det bättre att du pratar med din läkare och låter honom eller henne avgöra om dosen ska ökas, eller om det ska lösas på annat sätt. Detta gäller inte minst om du använder Stilnoct eller andra sömnmedel. För hög dos kan leda till både beroende och resistens, det vill säga att du inte får någon effekt alls av tabletterna, om du tar för hög dos eller använder medlet under längre tid än avsett.

Stilnoct har kort halveringstid

Stilnoct är ett sömnmedel som är snabbverkande och har en kort halveringstid. Den ligger på 0,8 till 3,2 timmar, och verkar alltså under ganska kort tid, i alla fall under kortare tid än många andra sömnmedel med zolpidem. Efter tre och en halv timme, som längst, finns alltså hälften av dosen kvar i ditt blod, vilket innebär att om du sover de sju – åtta timmar som rekommenderas efter att du tagit dina tabletter, bör ingenting av medlet finnas kvar när du vaknar. Trots det kan du känna dig dåsig och yr dagen efter, men det är då alltså en biverkning av Stilnoct och inte ett tecken på att du har det verksamma ämnet kvar i kroppen.

Om du har nedsatt leverfunktion förlängs halveringstiden, vid vissa leverbesvär förlängs den till att bli tre gånger så lång som normalt. Detta måste läkare då ta hänsyn till när doseringen ska bestämmas, eftersom du inte kan fylla på med mer sömnmedel om det du tidigare tagit inte hunnit försvinna ur kroppen. Om du har nedsatt funktion av din lever är det troligt att läkaren därför startar med en halv ”normaldos”, alltså 5 mg dagligen, åtminstone till att börja med. Sedan får läkaren övervaka hur din kropp reagerar på denna dosering, och se om den eventuellt kan ökas senare.

Stilnoct är snabbverkande

Eftersom Stilnoct verkar snabbt ska du ta din tablett, eller dina tabletter, omedelbart innan du går och lägger dig. Du ska alltså inte ta dem i förväg för att vänta in trötthet, utan rekommendationen är alltid omedelbart före sänggående.