Zolpidem Ratiopharm

Zolpidem ratiopharm är ett sömnmedel med zolpidem som den aktiva substansen. Det är ett bensodiazepinliknande läkemedel, det vill säga det är besläktat med bensodiazepin, vilket är ett ämne som finns i många sömnmedel, men eftersom bensodiazepin är mer beroendeframkallande föredrar läkarna oftast att skriva ut de närbesläktade zolpidempreparaten istället. Även Zolpidem ratiopharm medför dock en risk för tillvänjning, och den risken ökar ju högre dos och längre behandlingstid man använder. Har du, eller har du haft alkohol- eller drogproblem löper du också större risk att bli beroende av detta sömnmedel.

Det är alltid viktigt att följa läkarens ordination och inte öka dosen på egen hand. Vanligen brukar det rekommenderas 10 mg dagligen, alltså en tablett om du fått de det står 10 mg på, eller två om du har 5 mg. I vissa fall rekommenderas dock halva denna dos. Detta kan exempelvis gälla om du är äldre, eller om du har nedsatt immunförsvar. Om du har nedsatt leverfunktion brukar läkaren också rekommendera 5 mg, det vill säga hälften av en vanlig dos. Skulle inte denna dos fungera avgör läkaren om det går att höja dosen.

Så ska du använda ditt sömnmedel

Det är mycket viktigt att du följer din läkares ordination och tar exakt den dos du fått föreskriven. Tabletten/ tabletterna ska tas omedelbart innan du går till sängs och du tar dem tillsammans med vätska. Se till att du får sova sju till åtta timmar efter medicineringen. Detta innebär att du inte ska ta någon tablett om du någon gång på sennatten kommer på att du glömt ta din kvällsdos. Har du 7-8 timmar kvar kan du ta din dos, men är det senare på natten ska du avstå, och du ska absolut inte ta dubbel dos nästa kväll! Du behöver inte kompensera för den bortglömda dosen.

Då du inte bör ta Zolpidem ratiopharm

Det finns vissa saker du ska se upp med innan du tar dina tabletter. Om du vet att du är allergisk mot zolpidem, eller någon av de andra ingredienserna i tabletten bör du inte ta medlet. Det finns också några hälsotillstånd då det kan innebära så stor risk att ta detta medel att du bör avstå. Har du något av följande besvär:

 • lider du av sömnapné, det vill säga om du har små, korta andningsuppehåll under sömnen
 • har du svåra andningsbesvär
 • lider du av myastenia gravis, svår muskelsvaghet
 • har du leversvikt
 • om du har någon allvarlig leversjukdom, eftersom du då löper en större risk att utsättas för hjärnskador.
 • om du har en depression och känner dig helt värdelös, eller på annat sätt känner att du till och med umgås med självmordstankar
 • om du är gravid
 • om du ammar, eftersom zolpidem övergår i bröstmjölken, om än i små mängder

Känner du igen dig i något av detta ska du inte ta detta sömnmedel, utan istället kontakta din läkare för att få annan hjälp mot dina problem.

Anledning att vara extra försiktig

Det finns också tillfällen där du kanske inte behöver avstå medicinen helt, men bör iaktta försiktighet. Om du är gammal, eller har ett nedsatt immunförsvar, och kanske är svagare än vanligt, bör du vara försiktig, i synnerhet om du vaknar på natten och behöver gå upp. Dina sömntabletter har en effekt som gör att dina muskler slappnar av, och därför ökar risken för att du ska falla och skada dig om du går upp under den tid medicinen är som mest verksam. Ofta brukar läkaren skriva ut en lägre dosering och på så sätt undvika problemet.

Om du har någon njursjukdom som gör att dina njurar inte fungerar fullt ut, dröjer det längre innan medlet försvinner ur kroppen, och även i sådana fall brukar det rekommenderas en lägre dos.

En del sömnmedel med zolpidem kan försämra andningsförmågan, och därför kan det vara riskfyllt att använda Zolpidem ratiopharm om du lider av någon form av kronisk andnöd.

Om du har eller har haft problem med missbruk av alkohol eller andra droger måste du vara extra försiktig. Då måste din behandling med Zolpidem ratiopharm noggrant övervakas av läkare eftersom du löper en mycket större risk för tillvänjning.

Många obehagliga biverkningar

Det finns en hel rad biverkningar, när du tar Zolpidem ratiopharm. Biverkningarna är många och ganska obehagliga, men du måste förstå att alla inte får dessa biverkningar.

Vissa biverkningar är mer vanliga än andra, men de är ändå inte allmänt förekommande. Vanliga biverkningar förekommer hos en till tio av hundra behandlade personer.

Det som är vanligast att uppleva är

 • psykiska störningar. Oftast är det mardrömmar, hallucinationer och upprördhet
 • Yrsel, och problem med balansen
 • trötthet, huvudvärk, yrsel, nedsatt reaktionsförmåga, minnesförlust, dåsighet dagen efter tablettintag
 • magont, illamående, kräkningar och diarré

Det förekommer också en rad biverkningar som är mer sällsynta, och de flesta av dessa är psykiska besvär.

Sluta inte tvärt med medicineringen

Denna medicin bör trappas ned när behandlingen ska avslutas och du får ett nedtrappningsschema av din läkare. När du slutar med medicinen kan sömnlösheten komma tillbaka, värre än den var innan, och du kan även få andra besvär. Dessa förvärras om du slutar tvärt, därför är det som vanligt viktigt att följa läkarens råd.

Du löper också en större risk för abstinensbesvär om du slutar tvärt. Dessa besvär kan bestå av svår ångest, huvudvärk, muskelsmärta, förvirring och rastlöshet bland annat. Detta är inget du frivilligt vill utsätta dig för, och om du gör som din läkare säger minskar du risken att råka ut för dessa obehagligheter.