Zolpidem halveringstid

Zolpidem halveringstid är relativt kort, här kan du läsa mer om exakt hur kort den är och hur det påverkar dig.

Du kanske hört att det talas om ett läkemedels halveringstid, men det är inte alltid lätt att hänga med i facktermer, och särskilt inte när det gäller det medicinska.

Ett läkemedels halveringstid är den tid det tar för det läkemedlet att nå halva den koncentration du fått i dig när du tagit medlet. Om ett medels halveringstid till exempel är två timmar, betyder det att det tar fyra timmar innan det försvunnit ur ditt blod.

Detta är ett mått som läkaren har nytta av, eftersom den avgör hur ofta du behöver ta ett läkemedel och hur det ska doseras. Ett preparat som har en lång halveringstid behöver inte intas så ofta som ett med kort halveringstid eftersom det finns kvar i kroppen under en längre tid. Eftersom detta är ganska svårt att förstå fullt ut för den som inte har en medicinsk utbildning, är det bättre att låta läkaren, som kan sin sak, avgöra doseringen så att allt blir rätt. De läkemedel du får är till för att avhjälpa dina besvär, men det är bara om de används på rätt sätt som du kan vara säker på att de verkligen hjälper. Därför ska du aldrig på eget bevåg ändra en dosering som föreskrivits av läkaren.

Om du tycker att dina sömntabletter inte hjälper ska du alltså inte ta fler, utan vänd dig då istället till din läkare, så avgör han eller hon om dosen ska ökas eller om du ska få ett annat preparat.

Kort halveringstid hos Zolpidem

Zolpidem hör till de ämnen som har en relativt kort halveringstid. Mellan en till fyra timmar brukar man säga, men det varierar från individ till individ. Det brukar räknas på ett medelvärde av 2,4 timmar. Detta innebär att om du tar ditt sömnmedel på kvällen och sedan sover sju till åtta timmar som rekommenderas efter intag, så ska det inte finnas kvar något medel i din kropp dagen efter. Det kan vara bra att veta, om du till exempel tänker köra bil dagen efter.

Men, trots att halveringstiden är så kort finns effekten av läkemedlet kvar i cirka sex timmar, det är den så kallade effektdurationen (den tid som ett ämne är verksamt, alltså ger effekt) som räknas till sex timmar. Du bör även tänka på att du, även om inte preparatet finns kvar i din kropp, kan känna dig dåsig och trött dagen efter, som en biverkning, och då kanske det ändå inte är lämpligt att köra bil, eller andra fordon som kräver bra koncentrationsförmåga. Det är ditt eget ansvar att känna efter om du är tillräckligt pigg för att köra.

Är du äldre, eller har en nedsatt leverfunktion måste du också räkna med en förlängd halveringstid. Då kan det ta ända upp till tio timmar innan ämnet försvunnit ut ur kroppen helt. Av denna anledning brukar läkaren oftast starta med en lägre dos för personer som tillhör någon av dessa grupper. Eftersom medlet finns kvar längre i kroppen behöver inte dosen vara lika stor.

Det är alltså beroende av person, hur lång är zolpidem halveringstid, men också personens hälsotillstånd påverkar detta.

Ett snabbverkande sömnmedel och kort zolpidem halveringstid

Zolpidem är alltså ett sömnmedel som ganska snabbt försvinner ur kroppen, men det är också ett medel som verkar snabbt när du tar tabletten på kvällen. Av den anledningen är det viktigt att du, som det nog också står på din medicin, tar den alldeles när du ska gå till sängs, och inte en tid i förväg.

Omedelbart vid sänggående brukar det stå på läkarens ordination, och på preparatets bipacksedel, och det är också exakt så det ska användas för att du ska få den bästa effekten av din sömntablett.

Efter att du har läst om zolpidem halveringstid går du vidare och läser mer om zolpidem beroende.