Stilnoct biverkningar

Här kan du läsa om biverkningar av Stilnoct.

Som när det gäller alla de sömnmedel som baseras på det aktiva medlet zolpidem, har också Stilnoct en rad biverkningar som kan uppträda om du använder medlet. Om du läser bipacksedeln och ser alla dessa biverkningar kanske du inte ens vågar använda dina tabletter, men då måste du vara klar över att dessa biverkningar långt ifrån drabbar alla. Samtliga biverkningar som beskrivs är sådana som mer eller mindre frekvent kan visa sig, men det är inte ens så att alla känner av någon av dem. Har du tur, kan du alltså genomföra en behandling utan att stöta på någon av dessa biverkningar, har du mindre tur kan du räka ut för flera av dem.

Det viktiga är att du genomför en behandling som ordinerats av läkare, och om du får besvär av biverkningar som du tycker blir alldeles för besvärliga kan du kontakta din läkare, för att se om han eller hon kan göra något åt saken.

De vanligaste biverkningarna

De biverkningar som verkar vara allra vanligast är att du kan få huvudvärk eller känna dig yr och dåsig efter att du tagit dina tabletter. Mardrömmar är också en ganska vanlig bieffekt. Det rapporteras också om att minnesstörningar kan uppträda, och dessa kan du ha en möjlighet att minska om du är noga med att se till att du får sova i minst sju timmar efter att du tagit en tablett.

Om du, till exempel, glömmer att ta din sömnmedicin på kvällen, och vaknar och kommer ihåg detta någon gång under nattens timmar så bör du inte stoppa i dig dagens dos utan fundering. Innan du gör detta bör du kontrollera att du har möjlighet att sova minst sju timmar, annars bör du inte ta Stilnoct alls just den gången. Gör du det ändå riskerar du att råka ut för minnesförlust, med allt obehag det kan medföra. En annan ganska vanlig biverkning är, paradoxalt nog, att dina sömnbesvär kan bli värre än de var innan du började medicinera. Hallucinationer ses också som en ganska vanlig biverkning, och det är nog något som många kan uppleva som obehagligt. Du riskerar också att få besvär med magen, såsom illamående, kräkningar eller diarré.

Vanliga biverkningar ses, inom läkarvetenskapen, som biverkningar som drabbar mellan en och tio procent av behandlade patienter.

Mindre vanliga biverkningar

Biverkningar som förekommer hos mindre än en procent av användarna, är ändå såpass ofta förekommande att de kan vara bra om du känner till dem. Inte minst för att du inte ska behöva känna onödigt stor oro om du drabbas av dem. Vet du att de kan bero på dina sömntabletter blir du kanske inte lika orolig, som om symptomen kommer helt utan anledning.

Om du känner dig förvirrad eller ovanligt retlig kan detta bero på din sömnmedicin. Du kan också drabbas av dubbelseende, vilket kanske kan vara svårt att koppla till dina sömntabletter om du inte i förväg vet om att det kan vara en biverkning.

Det finns också en del biverkningar som är så sällan förekommande att det inte kan räknas ut någon frekvens på dem, men som ändock någon gång visat sig. Bland dessa kan nämnas vanföreställningar, rastlöshet och aggressivitet. I vissa fall har användare också visat en sänkt medvetandegrad. Förändringar i beteendet och i sexuallusten förekommer också då och då, liksom muskelsvaghet, hudutslag och klåda.

Att ett beroende kan uppstå kan kanske också räknas som en biverkning, liksom att du kan utveckla en resistens, eller en tolerans mot läkemedlet, och därför inte får den effekt som både du och din läkare önskar av medicineringen.Dessa sistnämnda effekter kommer dock oftast efter en längre tids behandling med Stilnoct.

Biverkningar då det blir riktigt kritiskt

Om du skulle märka någon av följande biverkningar måste du omedelbart avbryta ditt användande av Stilnoct och kontakta sjukvården:

  • andningsvårigheter och nässelutslag
  • svårt att svälja
  • svullnad i ansikte, eller tunga och svalg

Dessa symptom tyder på att du är överkänslig mot preparatet och bör ovillkorligen leda till att du kontaktar läkare och absolut inte tar mer av medicinen.